top of page

PH

31 jan. 2023

Med samma team och strategi tar Marathon Software över Tempeluddens majoritetsägda innehav för att stötta deras fortsatta utveckling.

Marathon Software bildades under januari 2023. I samband med etableringen tog Marathon Software in ytterligare fianansiering för fortsatta förvärv från både befintliga och nya investerare.

För Tempeluddens bolag innebär detta ett tydligt och samlat ägande med större muskler. Med permanent kapital kan vi vara riktigt långsiktiga och med Marathon Software kan vi nu ta vår metod för bolagsutveckling ännu längre. Vi har från start arbetat aktivt med våra innehav för att stötta bolagen och nu kan vi fortsätta utveckla hur vi gör detta, samtidigt som vi har möjlighet att samla fler resurser centralt och kan låta våra talanger stötta varandra mellan bolagen på ett bättre sätt.


Vi tycker det är roligt att nu ha Marathon Software på plats och vi därmed kan gå snabbare fram med fler förvärv och ökat stöd för bolagen.


För frågor kring Marathon Software, kontakta Richard Treffner, richard@marathonsoftware.com

bottom of page